Työterveyspalvelut työnantajan takuuna

Työterveyshuolto on Suomessa lakisääteistä. Työnantaja on velvollinen järjestämään työterveyshuollon työntekijöilleen. Työterveyshuolto huolehtii yhdessä työpaikan kanssa terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisemisestä ja torjumisesta, työntekijöiden turvallisuuden, työkyvyn ja terveyden ylläpidosta sekä työyhteisön toimivuudesta.
 
Työnantaja voi halutessaan järjestää työntekijöilleen sairaanhoitoa. Hyvin toimivan sairaanhoitopalvelun avulla voidaan vähentää pitkittyviä sairauslomia ja työkyvyttömyyden uhkaa. KELA korvaa työnantajalle ja omaa työtään tekevälle yrittäjälle 50-60%  työterveyshuollon tarpeellisista ja kohtuullisista kustannuksista (KELA määrittää maksukatot vuosittain). Kela korvausten jälkeen yrityksen maksettavaksi jäävät kustannukset voi vähentää verotuksessa.

Linnan Klinikan työterveyshuollolla on vuosikymmenien kokemus ja pitkät perinteet. Lääkäriaseman palveluiden kasvun ja kehityksen myötä myös työterveyshuoltomme on laajentunut vastaamaan monipuolisesti kaikkiin asiakasyritystemme tarpeisiin.

Linnan Klinikka toimii asiakaslähtöisesti, mikä tarkoittaa muun muassa sitä, että uusiin asiakasyrityksiin tutustumme työpaikkaselvityksen avulla. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma laaditaan yhdessä asiakasyrityksen kanssa, ja henkilökunnan terveystarkastukset päivitetään ajan tasalle. Lakisääteisen toiminnan lisäksi Linnan Klinikka tuottaa kattavat sairaanhoitopalvelut, jotka räätälöidään yrityksen tarpeita ajatellen.

 

Työterveyshuoltoa - Kenelle, miksi ja miten

 

Terveystarkastuksen esitietolomake